Ziekteverzuim en PSA

Gepubliceerd op 1 augustus 2023 om 17:26

Uit allerlei bronnen is op te maken dat 1/3 van het ziekteverzuim in organisaties gerelateerd is aan werkstress. Dit geldt voor zowel de jongere als de oudere medewerker.

Vanuit de wetgeving rondom arbeidsomstandigheden is het verplicht om Psycho Sociale Arbeidsbelasting aan te pakken. PSA kan leiden tot langdurige uitval door werkstress en burn-out.
Langdurige uitval gaat gepaard met hoge kosten voor werkgevers, verhoogde werkdruk, extra kosten door inhuur et cetera.

Als OR heb je inzicht in het ziekteverzuim. In de aanpak van dit verzuim mag je ongevraagd advies uitbrengen en als er verzuimbeleid wordt voorgesteld, heb je instemmingsrecht conform artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. Het ziekteverzuimbeleid is gericht is op alle medewerkers binnen de organisatie. En natuurlijk evalueer je het ziekteverzuimbeleid.

Om inhoudelijk hierover meer te leren worden er trainingen en cursussen aangeboden waarin je als OR lid meer leert over PSA, de wetgeving hierover en de besluitvorming in je organisatie. Is dit voldoende of zou je als OR ook eens radicaal een andere koers willen inzetten of hierover een advies willen uitbrengen?
Er zijn reeds diverse organisaties, zoals het UWV die medewerkers alternatieve verzuimbegeleiding aanbieden 

Heb je stress of raak je snel in paniek? Pieker je veel? Somberheid en depressie? Heb je last van burn-out klachten? Je voelt je niet gezien? Je bent overprikkeld? Angstig, overbelast of je hebt andere klachten?

Een alternatieve therapie of begeleiding kan er toe bijdragen dat je weer sneller in balans bent.

Als OR kun je vanuit het initiatiefrecht je overlegpartner talrijke argumenten aangeven om alternatieve begeleiding aan te bieden om (dreigend)ziekteverzuim te voorkomen en wellicht de verzuimduur aanmerkelijk te beperken. Dat vergt misschien enige research, maar dat maakt medezeggenschap juist zo aantrekkelijk. 

Voordelen voor de werkgever zijn:

Kosten-baten analyse. Wat kost het verzuim jaarlijks?
Gemiddelde duur van afwezigheid zieke werknemers?
Kosten ARBO diensten?

En natuurlijk heeft de werknemer het voordeel dat hij zichzelf weer een stuk prettiger voelt.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.