BASISCURSUS OR

Tijdens deze training maak je kennis met de  Wet op de Ondernemingsraden en krijg je inzicht in de doelstelling van deze wet en wordt op hoofdlijnen ingegaan op de rechten en plichten die voor jouw als lid van een OR van toepassing zijn. Aan de hand van casuïstiek wordt hiermee geoefend.


Deze training is bedoeld voor beginnende OR leden/potentiële kandidaten en een net gestarte OR.

Inhoud  en resultaat van de training

  • Verdieping op hoofdlijnen in de gewijzigde Wet op de Ondernemingsraden.
  • Rechten, plichten en taken van de OR.
  • Samenhang met andere wet- en regelgeving.
  • Beroepsrecht.
  • Bestemd voor: alle leden van de OR.
  • Voor deze training is geen specifieke kennis vereist.

 

Datum In overleg
Minimum deelname In overleg
Benodigdheden Het handboek "Inzicht in de ondernemingsraden" wordt aangeraden (niet noodzakelijk)