HET OVERLEG

De OR overlegt regelmatig met zijn bestuurder. 
In de Wet op de Ondernemingsraden is vastgelegd welke spelregels hiervoor gelden en waarover je in ieder geval overleg voert.

De basis voor het overleg is vastgelegd in de artikelen 23 en 24 van de WOR.

 

Inhoud van de training.

  • Verdieping in artikel 23 en 24 van de Wet op de Ondernemingsraden.
  • Bestemd voor: alle leden van de OR, potentiële OR-leden, bestuurders, HRM/P&O leden.
  • Voor deze training is geen specifieke kennis vereist.

 

Datum In overleg
Minimum deelname In overleg
Benodigdheden Voor deze training wordt het Handboek "Inzicht in de ondernemingsraden" aanbevolen.