ADVIESRECHT

In artikel 25 wordt een groot aantal onderwerpen benoemd  waarover de bestuurder advies aan de OR moet vragen.

Het gaat dan b.v. om een organisatieverandering, de verdeling van bevoegdheden, een reorganisatie of wijziging van werkzaamheden van de organisatie.

Voor de OR is het van belang dat hij tijdig wordt geïnformeerd en gevraagd wordt advies uit te brengen, zodat het advies van de OR ook van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Inhoud

  • In deze training wordt een verdieping gemaakt in de diverse onderwerpen van artikel 25 en zal aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend worden.
  • Bestemd voor: alle leden van de OR, bestuurders, HRM/P&O leden.
  • Voor deze training is geen specifieke kennis vereist.

 

Datum In overleg
Minimum deelname In overleg
Benodigdheden Voor deze training wordt het Handboek "Inzicht in de ondernemingsraden" aanbevolen.