De BOB methode


BOB staat voor: Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming.

Het BOB model gaat uit van 3 fasen in een besluitvormingsproces.

Wat zie je?  Wat houdt het in? Wanneer doet dit zich voor etc. Dit is het beeld dat verzameld wordt.

Als OR of cliëntenraad vorm je je een oordeel en dan neem je een besluit. Dit model leent zich bij uitstek om een gedegen besluit te kunnen nemen.

Inhoud

  • Hoe vorm je het beeld?
  • Welke oplossingen bedenk je en hoe breng je die in kaart? Welk besluit nemen we? Hoe gaat dit in de praktijk? Wat wil je bereiken?  Zit je al direct in de oplossing of het besluit? Hoe kun je hier meer structuur aan geven vanuit het beeld dat is ontstaan?
  • Bestemd voor: alle leden van de OR of een cliëntenraad.
  • Voor deze training is geen specifieke kennis vereist.
Datum In overleg
Minimum deelname In overleg
Benodigdheden Voor deze training wordt het Handboek "Inzicht in de ondernemingsraden" aanbevolen.