VOOR BESTUURDERS

Bestuurders zijn gewend om te ondernemen en zijn verantwoordelijk voor  het beleid van de onderneming. De Wet op de Ondernemingsraden geeft aan waarover de bestuurder met zijn ondernemingsraad overleg moet voeren. Dit overleg verloopt in de praktijk niet altijd vlekkeloos. In deze training wordt hier verder op ingegaan.

Inhoud

  • Waarover wordt overleg gevoerd tussen de bestuurder en de OR.
  • Wat heb je als bestuurder nodig om een goed overleg te voeren.
  • Dilemma's.

Bestemd voor:  Bestuurders, HRM en/of P&O medewerkers.

 

Datum In overleg
Minimum deelname In overleg
Benodigdheden Voor deze training wordt het Handboek "Inzicht in de ondernemingsraden" aanbevolen.