Verkiezingen

Gepubliceerd op 18 februari 2024 om 14:21

Veel OR-en gaan vaak in het voorjaar een periode in van de verkiezingen. Een periode waarin van alles georganiseerd moet worden. Op welke datum loopt de huidige zittingsduur af? Hoeveel leden zijn toegestaan? Moet het Huishoudelijk Reglement worden gewijzigd/ Digitaal of per post? Wie of wat hebben we aan ondersteuning nodig? Wat dragen we over en wat wordt er nog afgesloten van de dossiers?

Maar de grootste vraag is altijd: hebben we genoeg kandidaten?

Als lid van diverse ondernemingsraden heb ik heel vaak meegemaakt dat door een gebrek aan voldoende kandidaten formele verkiezingen niet werden gehouden. De kandidaten die er waren konden alle zetels bezetten of er werden andere afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat werd vastgelegd in het Reglement dat de OR uit minimaal … en maximaal… mocht bestaan.
Dit was vaak een praktische en vooral technische oplossing.
Elke OR zal bij een verkiezing afscheid nemen van één of meerdere leden. Nieuwe kandidaten zullen hun opwachting gaan maken.

Veel OR-en merken dat het vrij ingewikkeld is om kandidaten te werven voor de medezeggenschap. Terwijl juist de medezeggenschap ook voor jouw als kandidaat je zoveel meer kan brengen. Inzicht in je organisatie, meepraten, mee-ontwikkelen van beleid en mee-adviseren over beleid om maar iets te noemen. En ook mogelijkheden voor scholing en training waarin je jezelf en je OR mee ontwikkelt.

Waar ligt de uitdaging bij het werven?

Letterlijk de boer op gaan? Flyeren, gebruik maken van socials, bijeenkomsten organiseren, een toer organiseren, een -dure- wervingscampagne of een mix van dit alles.
Ikmagmeepraten heeft de ervaring dat met name de directe benadering van je collega, het goede en transparante verhaal over medezeggenschap het meest bijdraagt aan het motiveren van je collega en dit te ondersteunen met andere mogelijkheden en faciliteiten die de OR tot zijn  beschikking heeft.
Want zeg nou zelf, als jij je herkiesbaar hebt gesteld dan is dit toch al motivatie genoeg?
Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.